De Diensten van de voorzitter bieden operationele en strategische steun aan de voorzitter van het directiecomité en aan de directoraten-generaal en stafdiensten van de FOD Justitie.

De Diensten van de voorzitter bestaan uit twee directies; de operationele en de strategische directie:

► De operationele directie omvat steun- en expertisediensten, staat in voor facility management en coördineert het aankoopbeleid.

► De strategische directie biedt strategisch advies, staat in voor het intern en extern communicatiebeleid en –aanbod, coördineert de internationale betrekkingen en beheert alle aspecten m.b.t. het informatiebeheer en de bescherming van (persoons)gegeven.

Verschillende andere diensten worden onder het rechtstreeks gezag van de voorzitter van het directiecomité geplaatst:

  • de directiecel
  • de dienst Klachtenbeheer
  • de Interne dienst voor bescherming en preventie op het werk
  • het Belgisch Staatsblad
  • de dienst van de informatieveiligheidsadviseur en de functionaris voor gegevensbescherming – DPO