De Diensten van de Voorzitter ondersteunen de entiteiten van onze FOD en zijn partners door:

  • de strategische ondersteuning van het directiecomité;
  • de begeleiding van de communicatie, preventie en bescherming op het werk en de initiatieven inzake duurzame ontwikkeling;
  • de juridische ondersteuning;
  • de coördinatie van de internationale betrekkingen en de parlementaire vragen;
  • de verlening van de facilitaire diensten voor de centrale diensten.

Organogram