De verklaring van cassatieberoep en de memorie moeten, in de regel, ondertekend zijn door een advocaat. Deze hoeft niet noodzakelijk lid  te zijn van de balie van Cassatie. Die advocaat moet daarentegen houder zijn van een getuigschrift van opleiding in cassatieprocedures in strafzaken. De lijst van advocaten die houder zijn van dat getuigschrift kan via de onderstaande links worden geraadpleegd.

Advocaten bij het Hof van Cassatie en advocaten die geslaagd zijn voor het examen georganiseerd door de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie, worden geacht te voldoen aan de vereisten van de opleiding bedoeld in artikel 425, § 1, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering.

De lijst met de geslaagde advocaten vindt u hier.