Ik heb een vraag over een procedure

Als u een vraag heeft over een procedure bij een rechtbank of een gerechtshof, dan kan u telefonisch contact opnemen met de betreffende instantie.  Kijk daarvoor op de webstek van de rechtbank of het hof via de homepage van de rechterlijke macht.  Als u een vraag heeft naar aanleiding van een procedure voor het Hof, kijk dan naar de lijst van de vastgestelde zaken onder het tabblad "Uw dossier" of richt een brief, fax, of e-mail aan de griffie van het Hof van Cassatie met vermelding van uw vraag en ten minste de volgende gegevens: de datum van het cassatieberoep, de partijen, de datum en het rolnummer van de bestreden uitspraak en het rechtscollege dat de bestreden uitspraak gewezen heeft.  Indien uw vraag betrekking heeft op het parket van het Hof van Cassatie, richt dan een brief, fax of e-mail met voornoemde gegevens aan het parketsecretariaat van het Hof van Cassatie.

Ik wil juridisch advies

U kan contact opnemen met een advocaat of notaris via de e-mail van de advocaten bij het Hof van Cassatie, de webstek van de Vlaamse Orde van advocaten, de webstek van de Ordre des barreaux francophones et germanophones of die van de Orde der notarissen.

Ik zoek een rechterlijke uitspraak

Consulteer de databank van de rechterlijke orde. Als de uitspraak niet is opgenomen in de databank, vraag dan de rechtbank of het hof een afschrift van de beslisisng. Om privacyredenen kan de rechtbank beslissen geen inzage toe te staan.

Ik heb een probleem met Juridat

Vragen over technische functionaliteiten van Juridat kan u stellen via de suggestiebox in Juridat.

Ik heb een algemene vraag over rechtspraak, juridische procedures of wetgeving

De informatiedienst van de Federale overheidsdienst Justitie kan uw vraag beantwoorden.

Ik heb een klacht over de werking van het gerecht

U kan uw klacht richten aan het Hof van Cassatie, meer bepaald aan het secretariaat van de eerste vorzitter of aan het secretariaat van de procureur-generaal.  Als de klacht betrekking heeft op een andere instelling dan het Hof van Cassatie, zal het Hof die klacht aan de bevoegde overheid overmaken.

De klacht moet schriftelijk, ondertekend en gedagtekend zijn. Ze moet uw volledige identiteit bevatten.  

Het Hof zal u melden wanneer het oordeelt dat de klacht afgehandeld is en geen verdere activiteit wettigt.