Internationale kinderontvoeringen en problemen bij de uitoefening van het grensoverschrijdend omgangsrecht komen steeds vaker voor.
Wanneer u te kampen hebt met een dergelijk probleem, wend u dan tot het Federaal aanspreekpunt internationale kinderontvoering.