Het Federaal Aanspreekpunt Internationale Kinderontvoeringen werd opgericht op 27 januari 2005. Het maakt deel uit van de FOD Justitie.

De voornaamste taken van het Federaal Aanspreekpunt zijn:

  • informatie geven over internationale kinderontvoeringen en grensoverschrijdend omgangsrecht
  • personen die hiermee geconfronteerd worden, doorverwijzen naar de andere bevoegde instanties
  • individuele dossiers inzake internationale kinderontvoeringen of grensoverschrijdend omgangsrecht behandelen met toepassing van internationale instrumenten

Het Federaal Aanspreekpunt is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar.