In 1997 werd de gevangenis van Andenne ingehuldigd als strafhuis met een gesloten regime. De meeste veroordeelden hier zitten langdurige straffen uit.

Geschiedenis

De gevangenis van Andenne is sinds 1997 in gebruik en is één van de drie grote strafhuizen in Wallonië.

Regime

In 1997 werd de gevangenis van Andenne ingehuldigd als strafhuis met een gesloten regime. Vrijwel alle gedetineerden in Andenne zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van minstens drie jaar.

Infrastructuur

De gevangenis van Andenne heeft een capaciteit van 396 plaatsen. De cellualire zone beslaat vier verdiepingen en elke verdieping is onderverdeeld in drie vleugels. De overgrote meerderheid van de gedetineerden verblijft in individuele cellen. Er is wel één gemeenschappelijke cel voor vier personen per vleugel, dat wil zeggen twaalf cellen van vier personen voor de volledige gevangenis. Eén cel op het gelijkvloers is ingericht voor een persoon met beperkte mobiliteit en heeft aangepaste sanitaire voorzieningen.

De gevangenis beschikt over een kleine fitnesszaal en een grote bezoekzaal, wat voor een zekere flexibiliteit zorgt in de uurregeling en frequentie van de bezoeken. Omwille van de grootte en wegens het gebrek aan een andere beschikbare ruimte wordt de bezoekzaal ook gebruikt als polyvalente zaal voor de organisatie van verschillende activiteiten.

Een ruime zone is voorbehouden voor de productiewerkplaatsen voor externe ondernemers. Hoewel deze activiteit dankzij verschillende initiatieven sterk ontwikkeld is, rest de werkplaatsen nog voldoende oppervlakte om een kwaliteitsvolle dienstverlening te waarborgen, met heel veel flexibiliteit.

Bijzondere aandacht gaat uit naar het onderhoud van het gebouw zodat de lokalen en het materiaal in goede staat zouden blijven. Dat dagelijkse werk wordt verricht door een lokale ploeg in een gevangenis waar het verloop van zowel gedetineerden als personeel aanzienlijk is.

Werkplaatsen

De gevangenis van Andenne beschikt over een werkplaats van 4000 m² waarin dagelijks tot 100 gedetineerden tewerkgesteld kunnen worden. Er wordt uiteenlopend werk verricht:

  • producten verpakken
  • bestellingen voorbereiden (grondstoffen stockeren)
  • diverse kabels solderen
  • vlambooglassen
  • werken aan productiemachines