Sinds 1862 doet de gevangenis van Gent dienst als arrest- en strafhuis. De gevangenis is gebouwd volgens het Ducpétiaux-model en is ondertussen grondig gerenoveerd. Ze beschikt ook over een vrouwenafdeling en een psychiatrische afdeling. Er heerst een gesloten regime.

Geschiedenis

De gevangenis van Gent werd in 1862 in gebruik genomen als hulpgevangenis van het Tuchthuis van Vilain XIV aan de Coupure, de centrale gevangenis van Gent. Sinds 1935 is de inrichting de enige Gentse gevangenis.  

Regime

De gevangenis van Gent doet dienst als arresthuis voor beklaagden uit het gerechtelijk arrondissement Gent en voor vrouwelijke gedetineerden uit de arrondissementen Gent, Oudenaarde en Dendermonde. Wegens de nationale structurele overbevolking verblijven in de gevangenis ook veel veroordeelden in afwachting van hun overbrenging naar een strafhuis.

De inrichting vangt ook geïnterneerden op die afhangen van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij. Deze geïnterneerden verblijven in de psychiatrische afdeling van de gevangenis en worden opgevangen door een zorgteam.

Infrastructuur

De gevangenis is gebouwd in stervorm en voorzien van een centraal controlecentrum waarop vier vleugels met cellen over drie verdiepingen en een administratieve gang aansluiten. Drie celvleugels vormen de mannenafdeling en op de vierde vleugel is de vrouwenafdeling gesitueerd. In de gevangenis verblijven ook geïnterneerden op de psychiatrische afdeling. De tralies, die destijds de vleugels van het centrum afscheidden, werden tijdens de renovatiewerken verwijderd waardoor een gevoel van openheid wordt gecreëerd.

De mannenafdeling kan theoretisch 244 gedetineerden herbergen. Omwille van de chronische overbevolking werd in verschillende eenpersoonscellen een bed bijgeplaatst, waardoor de capaciteit in de mannenafdeling momenteel 326 bedraagt. In de afdeling beperkte detentie zijn 15 plaatsen. De vrouwenafdeling biedt plaats aan 52 personen, waarvan 30 in een eenpersoonscel.

De afgelopen decennia werd de gevangenis in verschillende fasen grondig gerenoveerd. Zo werd een wandelkoer heringericht en werd in het cellulaire gedeelte van de inrichting een rookevacuatiesysteem geïnstalleerd

Werkplaatsen

In de industriële werkhuizen van de gevangenis van Gent kunnen gedetineerden verpakkings-, plooi- en montagewerk verrichten. Daarnaast kunnen zij aan het werk binnen de huishoudelijke diensten en bij de onderhoudsploeg voor meubilair en gebouwen als metser, loodgieter, schilder, elektricien, enz.