FOD Justitie

Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden

Dienst Internationale Samenwerking in Burgerlijke Zaken

Federaal Aanspreekpunt Internationale Kinderontvoeringen

Waterloolaan 115
1000 Brussel
T +32 (0)2 542 67 00 (24/24 en 7/7)
F +32 (0)2 542 70 06
kinderontvoering@just.fgov.be

FOD Buitenlandse Zaken

Directie-generaal Consulaire Zaken

Dienst Internationale Gerechtelijke Samenwerking

Cel Kinderontvoeringen

Karmelietenstraat 15
1000 Brussel

T +32 (0)2 501 81 11
F +32 (0)2 513 55 47
c1mail@diplobel.fed.be

Child Focus

Houba de Strooperlaan 292
1020 Brussel

Gratis noodnummer: 116 000 (gratis nummer, 24/24 en 7/7)
Vanuit het buitenland: +32 (0)2 475 44 99
116000@childfocus.org