In het kader van een internationale overeenkomst

De huidige statistieken hebben betrekking op de dossiers die geopende werden met het oog op de toepassing van:

 • enerzijds het verdrag van 25.10.1980 over de burgerlijke aspecten van een internationale kinderontvoering
 • anderzijds het Verdrag van Luxemburg van 20.05.1980 over de erkenning en de uitvoering van beslissingen betreffende het hoederecht van kinderen

Deze dossiers hebben betrekking op de verzoeken tot terugkeer van een kind na een onwettige grensoverschrijdende verplaatsing of een verzoek tot uitoefening van een grensoverschrijdend bezoekrecht.

1. In 2004, heeft de Belgische Centrale Autoriteit 100 nieuwe dossiers geopend en behandeld:

 • 96 op basis van het Verdrag van 's-Gravenhage
 • 4 op basis van het Verdrag van Luxemburg

Het aantal nieuw geopende dossiers stijgt ieder jaar: 83 in 2003, 81 in 2002, 79 in 2001, enz.

2. Bij deze 100 nieuwe dossier was België bij 77 dossiers de verzoekende staat en bij 23 dossiers de aangezochte staat.

De landen die het meest betrokken zijn bij verzoeken waarbij België de verzoekende staat is, zijn Frankrijk (22), Nederland (8), Turkije (7), Italië (7), Spanje (6) en Verenigde Staten van Amerika (5).

3. Tijdens hetzelfde jaar 2004 heeft de Belgische Centrale Autoriteit 79 dossiers afgesloten (78 's-Gravenhage en 1 Luxemburg), die zich als volgt herverdelen:

 • 35 dossiers geopend in 2004 en 44 dossier geopend voor 2004
 • Herkomst van het verzoek: 59 dossiers met België als verzoekende staat en 20 als aangezochte staat
 • De meest betrokken landen: 20 dossiers afgesloten met Frankrijk (waarvan 18 met België als verzoekende staat), 11 met Nederland (waarvan 7 met België als verzoekende staat), 8 met Groot-Brittannië (waarvan 5 met België als verzoekende staat), 7 met Spanje (waarvan 6 met België als verzoekende staat), 7 met Duitsland (allemaal met België als verzoekende Staat) en 6 met Turkije (allemaal met België als verzoekende staat)
 • Oorzaak voor het afsluiten van een dossier: 33 ingetrokken verzoeken of geen gevolg gegeven door de verzoekende ouder, 30 met vrijwillige terugkeer, 6 met een terugkeer als gevolg van een gunstige gerechtelijke beslissing, 5 verzoeken afgewezen door de Belgische Centrale Autoriteit en 5 opgegeven als gevolg van een ongunstige gerechtelijke beslissing

In het kader waar er geen internationale overeenkomst is

De FOD Justitie behandeld ook, in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken, dossiers van kinderontvoering en grensoverschrijdend bezoekrecht in het kader van de Adviserende Commissie Belgisch-Marokkaans en de Adviserende commissie Belgisch-Tunesisch.

1. De Centrale Autoriteit is het jaar 2004 begonnen met 37 geopende dossiers:

 • 20 met Marokko (waarvan 16 met België als verzoekende staat)
 • 17 met Tunesië (waarvan 15 met België als verzoekende staat)

2. Tijdens het jaar 2004 zijn er 12 nieuwe dossiers geopend:

 • 8 met Marokko (waarvan 7 met België als verzoekende staat)
 • 4 met Tunesië (waarvan 3 met België als verzoekende staat)

3. In de loop van hetzelfde jaar 2004 is er 1 dossier afgesloten met Marokko (vrijwillige terugkeer met België als verzoekende staat).

Op het einde van het jaar 2004 waren er nog 48 dossiers geopend:

 • 27 met Marokko
 • 21 met Tunesië