Deze component wordt geregeld door de Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind.

Het Verdrag en zijn Protocollen

Op 20 november 1989 ging de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York over de tot de aanneming van het Verdrag inzake de rechten van het kind. België ondertekende het Verdrag op 26 januari 1990, dat vervolgens in werking trad op 15 januari 1992.

België bekrachtigde het Facultatief Protocol inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten op 6 mei 2002 en het Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie op 17 maart 2006.

Het Comité voor de rechten van het kind ziet toe op de toepassing van het Verdrag en van beide facultatieve Protocollen bij het Verdrag.

Periodiek verslag

België moet op geregelde tijdstippen aan het Comité voor de rechten van het kind een verslag voorleggen over de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Het Comité onderzoekt het verslag en doet aanbevelingen met betrekking tot zijn kanttekeningen, in de vorm van slotbeschouwingen.

Het derde en vierde periodiek verslag over het Verdrag inzake de rechten van het kind werden in één enkel verslag gegoten en voorgelegd in juli 2008. Dat verslag is een gezamenlijk verslag over het Verdrag en de Protocollen.
In juni 2010 deelde het Comité zijn slotbeschouwingen.