U bent hier

Niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV)

De volgende infosessie zal op 30 november 2017 om 10u zijn. 

Waar ? Waterloolaan 115, Brussel

Inschrijven via voogdij@just.fgov.be is verplicht want de plaatsen zijn beperkt.

Meer info in deze  PowerPoint (PPT, 5.59 MB) 

De dienst Voogdij is belast met de organisatie van een specifieke voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. 

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) zijn jongeren van vreemde herkomst die in België aankomen zonder hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
Zij zijn zeer kwetsbaar omdat zij meer blootgesteld zijn aan mensenhandel en diverse vormen van (seksuele of economische) uitbuiting.
Zij kunnen rekenen op bijstand van een voogd voor alle stappen die verband houden met hun verblijf in België. Die voogd is verbonden aan de dienst Voogdij

Bij de dienst Voogdij zien wij toe op de naleving van de rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Bij een conflict tussen de minderjarige en de voogd kan de vrederechter een einde aan een voogdij stellen.