Wij zijn toegevoegd aan de Federale Overheidsdienst Justitie teneinde onze onafhankelijkheid te waarborgen ten aanzien van diverse instanties zoals de Dienst Vreemdelingenzaken toegevoegd aan de FOD Binnenlandse Zaken, die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen beheert.

Onze dienst bestaat uit juristen, sociologen, maatschappelijk werkers, administratieve assistenten, chauffeurs en begeleiders.

De minderjarigen worden doorgaans gemeld aan de dienst Voogdij door de politie of door de Dienst Vreemdelingenzaken. De meeste minderjarigen komen in België aan zonder identiteits- of verblijfsdocumenten. 

Wij identificeren hen en bij twijfel over hun leeftijd organiseren wij een medisch onderzoek.

In het kader van de zorg voor die minderjarigen nemen wij contact op met de opvangcentra en wijzen wij een voogd aan voor hen.
Ook zien wij erop toe dat een duurzame oplossing wordt gevonden voor de minderjarigen.