De buitengerechtelijke bescherming is een maatregel zonder tussenkomst van de rechter.

De bedoeling van deze maatregel is om de beschermde persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen wat er met zijn goederen moet gebeuren en hoe die moeten beheerd worden, voor de moment waarop hij het zelf niet meer alleen kan.

Dat gebeurt door een volmacht (lastgeving) te geven aan iemand die u vertrouwt, om bepaalde handelingen in uw plaats te stellen. Die lastgeving moet gegeven worden op het moment dat u nog bekwaam bent om alles zelf te doen.

De buitengerechtelijke bescherming kan alleen voor het beheer van de goederen. Zodra er bescherming nodig is die de persoon raakt, dringt een rechterlijke bescherming zich op.

Er bestaan ook mogelijkheden om regelingen te treffen over de persoon. Zo kan er een vertrouwenspersoon en een vertegenwoordiger aangeduid worden in het kader van de pati├źntenrechten.┬á

De lastgever (= persoon die de volmacht geeft) blijft bekwaam om alles zelf te doen. Het toezicht op de lasthebber kan aangepast worden aan de situatie. In de wet is ook een laagdrempelige procedure bij de vrederechter voorzien voor zover nodig.