naamsverandering

De informatie in deze rubriek is aangepast aan de nieuwe procedure en bevoegdheidsverdeling die vanaf 1 augustus 2018 van kracht zijn.