Inwerkingtreding

  • Voor nieuwe vennootschappen of verenigingen:
    • het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen is van toepassing op nieuwe vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019.
  • Voor bestaande vennootschappen of verenigingen:
    • 1 januari 2020, maar dat kan vroeger via statutenwijziging vanaf 1 mei 2019 (zijnde de inwerkingtreding Wetboek van vennootschappen en verenigingen) (‘opt-in’).
  • Aanpassing statuten van bestaande vennootschappen:
    • bij eerstvolgende statutenwijziging en uiterlijk vóór 1 januari 2024.

Dwingende en aanvullende bepalingen

Wanneer het wetboek van toepassing wordt op een vennootschap, vereniging of stichting, worden de dwingende bepalingen onmiddellijk van toepassing. De aanvullende bepalingen worden enkel van toepassing als ze niet door statutaire bepalingen worden uitgesloten.