Vennootschap met hoofdelijke aansprakelijkheid, waarbij minstens twee personen of rechtspersonen samenwerken.

Een maatschap wordt vaak gebruikt voor familiale successieplanning. Die vorm is aantrekkelijk door haar eenvoudige oprichting, maar blijft risicovoller vanwege de persoonlijke en onbeperkte aansprakelijkheid. Een ander voorbeeld zijn verschillende aannemers die gezamenlijk een werk willen uitvoeren.

  • Minstens twee of meer (rechts)personen gaan een samenwerking aan. De vennoten brengen iets in, zoals geld, arbeid of goederen, met als doel dat de winst die eruit voortvloeit, wordt verdeeld.
  • De maatschap op zich heeft geen rechtspersoonlijkheid, maar de varianten van de maatschap, nl. de VOF & de CommV, hebben wél rechtspersoonlijkheid.
  • Er is altijd onbeperkte aansprakelijkheid tussen de vennoten, behalve bij de CommV. Daar zijn de stille vennoten enkel aansprakelijk ten belope van hun inbreng.
  • Het concept ‘afgescheiden (doel)vermogen’ wordt wettelijk bevestigd:
    • geen rechtstreeks beslag van de persoonlijke schuldeisers op het vermogen in de maatschap;
    • voorrang van maatschapsschuldeisers op vermogen in de maatschap.
  • De maatschap heeft nu ook inschrijvingsplicht in de Kruispuntbank van Ondernemingen.