De NV blijft een vennootschap met kapitaal.

 • Eén aandeelhouder volstaat om een NV op te richten. Het doet er ook niet toe of het om een natuurlijke of een rechtspersoon gaat (bv. een NV mag een NV oprichten).
 • Elk aandeel kan een ander soort stem hebben (geen, één of meer stemmen mogelijk). Als je zelf niets bepaalt, is het stemrecht in de regel proportioneel aan de inbreng.
  • Niet-genoteerde NV’s: statutaire afwijking mogelijk, zoals meervoudig stemrecht en aandelen zonder stemrecht zonder beperking (wel stemrecht in limitatieve gevallen);
  • Genoteerde NV’s kunnen kiezen voor loyauteitsstemrecht: maximaal dubbel stemrecht voor aandeelhouders die twee jaar onafgebroken eigenaar zijn van de aandelen, mits aandelen op naam (niet verhandelbaar dubbel stemrecht).
 • Het bestuur: er is keuze tussen drie bestuursvormen met een duidelijke splitsing van bevoegdheden:
  1. monistisch bestuur: klassiek college met beperkte afzwakking ontslag zonder motivering (‘ad nutum’); zorgt voor betere verankering van de bestuurder;
  2. enige bestuurder;
  3. duaal bestuur met directieraad en raad van toezicht = facultatief regime met dwingende regels waarbij directiecomités verdwijnen (geen dubbel lidmaatschap beide organen mogelijk).
 • Duidelijkere afbakening bevoegdheid CEO door wettelijke definitie van ‘dagelijks bestuur’:
  • handelingen of beslissingen die niet verder reiken dan behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap;
  • of handelingen die omwille van minder belang of omwille van spoedeisend karakter tussenkomst bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Raad van toezicht

 • Collegiaal orgaan met minstens 3 leden.
 • Bestuursmandaten kunnen worden beëindigd zoals een monistisch bestuur.

Directieraad

 • Collegiaal orgaan met minstens 3 leden.
 • Aanstelling en ontslag is een exclusieve bevoegdheid van de raad van toezicht.