Als slachtoffer van een misdrijf is de politie meestal de eerste dienst waarmee u in contact komt, ofwel omdat de politie naar de plaats van het misdrijf komt, ofwel omdat u naar het politiekantoor gaat om aangifte te doen.

U hebt er belang bij om snel na de feiten aangifte te doen zodat de politie over precieze informatie kan beschikken, zowel over de feiten (uur, plaats, beschrijving van de verdachte) als over de schade die u hebt geleden (omschrijving van de gestolen voorwerpen, omschrijving van uw verwondingen, …).

De politie staat in voor de eerste opvang. Elke politieambtenaar heeft de taak om slachtoffers gepast op te vangen, een eerste bijstand te geven en te informeren. Deze eerste opvang en bijstand kunnen heel praktisch zijn zoals: zorgen voor medische hulp of uw familie en verwanten verwittigen. De politieambtenaar kan, indien nodig, ook een beroep doen op de dienst politionele slachtofferbejegening.

De politieambtenaar en de dienst politionele slachtofferbejegening kunnen u doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten, bijvoorbeeld een dienst slachtofferonthaal van een justitiehuis voor ondersteuning tijdens de hele procedure of een dienst slachtofferhulp voor verdere psychosociale hulp.