slachtoffer intro

U bent slachtoffer geworden van een misdrijf. Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen om een schadevergoeding te krijgen? Wie kan me helpen?

In deze rubriek vindt u een kort overzicht van uw rechten als slachtoffer, het verloop van de procedure en de verschillende stappen die u kan ondernemen tijdens de procedure. Een strafrechtelijke procedure kan, afhankelijk van het dossier, complex zijn en op verschillende manieren verlopen. De informatie die u hier terugvindt, is dan ook basisinformatie.

The European Commission offers more information on your rights as a victim in several languages. Please note that the information regarding Belgian law was last updated on the 27th of February 2015. More info.