De diensten slachtofferonthaal van de justitiehuizen komen tussen bij slachtoffers van misdrijven en hun na(ast)bestaanden tijdens de hele gerechtelijke procedure. Ze hebben als opdracht om hen:

  • specifieke informatie te verstrekken over hun dossier, over de lopende procedure en over de rechten die ze in dit kader hebben;
  • bijstand en ondersteuning te bieden op verschillende momenten van de procedure (bijvoorbeeld tijdens de inzage van het dossier of op de zitting);
  • indien nodig, te verwijzen naar andere diensten (bijvoorbeeld voor juridische hulp of psychosociale ondersteuning).

Meer informatie en de contactgegevens van de diensten slachtofferonthaal vindt u op de website van de justitiehuizen.