P.13.2082.N

Bij arrest van 1 december 2015 heeft het Hof de voorziening van Yahoo! Inc afgewezen.

Betreffende de dwangmaatregelen genomen ten aanzien van de verstrekker van een gratis webmaildienst , op grond van artikel 46bis Wetboek van Strafvordering,  oordeelt het Hof dat er voldoende territoriale aanknopingspunten zijn met het Belgisch grondgebied waardoor er geen sprake is van de uitoefening van een extraterritoriale rechtsmacht.