De FOD Justitie beheert het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, vertalers, tolken en vertalers-tolken. De aanvragen voor opname in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen worden beoordeeld door een aanvaardingscommissie. Om in de aanvaardingscommissie te zetelen, stelt u zich kandidaat voor 14 januari 2024.

Gezocht

Kandidaten niet-permanente leden voor de Nederlandstalige en Franstalige kamer van de aanvaardingscommissie bevoegd voor gerechtsdeskundigen. Bedoeling is om de lijst met niet-permanente leden te herzien.

Profiel kandidaat niet-permanente leden (gerechtsdeskundigen)

  • U bent gespecialiseerd in één van de 22 expertisedomeinen (cf. lijst gepubliceerd in de oproep tot kandidaatstelling).
  • U heeft professionele kennis in een van deze expertisedomeinen (technisch, methodologisch, deontologisch, …).

Taken

De aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen:

  • formuleert adviezen over de aanvraagdossiers van kandidaat gerechtsdeskundigen om opgenomen te worden in het Nationaal Register;
  • formuleert adviezen over de aanvraag tot verlenging van opname in het Nationaal Register;
  • houdt toezicht op de permanente kwaliteitsbewaking die de FOD Justitie uitoefent op de aanstellingen van de gerechtsdeskundigen, op de kwaliteit van de hun toevertrouwde opdrachten en op de naleving van de deontologische code.

Aanbod

Vergoeding van € 75 per zitting, verplaatsingskosten inbegrepen.

Interesse?

Dien uw kandidatuur ten laatste in op 14 januari 2024 met een gedetailleerd CV via NRGD-RNEJ@just.fgov.be (voor meer details over de inhoud zie oproep tot kandidaatstelling).