Op 19 november ontving de FOD Justitie het Netwerk Federale Diversiteit voor hun eerste transversale conferentie “Uit de kast werkt beter. Over holebi’s op de werkvloer”.

Een courante uitspraak als het gaat over het belang van een holebivriendelijke werkvloer is dat je seksuele geaardheid behoort tot de privésfeer. Maar collega’s praten wel eens over hun partner en kinderen. Wist je dat één op vier holebi’s daar geen woord over rept op het werk?

De FOD Justitie stond in 2003 mee aan de wieg voor de openstelling van het huwelijk voor iedereen. Dat de wetgeving is aangepast is positief maar gaat daarom niet altijd gepaard met een mentaliteitswijziging betreffende deze thematiek en is sensibilisering nodig.

Drempel blijft

Uit een studie van 2014 over discriminatie op de werkvloer bij de federale overheidsdiensten blijkt dat van de ondervraagde holebi’s: :

  • 40,7% niet spreekt over zijn seksuele geaardheid met zijn leidinggevende en
  • 25,9% niet spreekt over zijn seksuele geaardheid met collega’s.

Waarom? Ben je eerlijk, dan heb je de kans dat je afgewezen wordt. Zwijg je, dan bezorgt het verzwijgen je veel stress.

Seksuele geaardheid wordt dikwijls hernomen in communicatie rond diversiteit. Als men kijkt naar concrete acties binnen de Federale Overheid voor het holebi-personeel moet men echter vaststellen dat er maar weinig of niets gebeurd. De federale dag van de diversiteit wil daarom de focus leggen op het thema van holebi’s en wil hierdoor het onderwerp voor de eerste maal bespreekbaar maken.

Sleutelrol voor leidinggevenden

De ‘coming-out’ op het werk blijft vooral moeilijk naar leidinggevenden toe. De houding van die laatste is nochtans cruciaal voor holebi’s. Hun houding zal bepalen of een holebi zich veilig voelt binnen een organisatie.

Of een holebi zijn of haar ‘coming-out’ op het werk doet of niet, is uiteraard een persoonlijke keuze. Het is goed dat je als holebi weet dat je erover kan praten. Wie voelt dat hij zichzelf kan zijn en zijn geaardheid niet hoeft te verbergen, zal zich veel spontaner en opener gedragen.

Vrijuit en zonder taboes over je privéleven kunnen spreken, draagt bij tot het gevoel van eigenwaarde en welzijn op het werk. Mensen die zich beter voelen binnen hun werkomgeving presteren beter, zijn loyaler en zullen zich beter en sneller ontplooien.

De ondersteuning vanuit de organisatie blijft cruciaal om een ‘coming-out’ mogelijk te maken. Zo kan een organisatie zich expliciet profileren door in te zetten op dit thema via diversiteitsverantwoordelijke, zijn preventie-adviseurs, vertrouwenspersonen of vakbondsafgevaardigden.

Steun van minister

De minister van justitie kon niet persoonlijk aanwezig zijn maar had wel nog de volgende boodschap:

“Ik vind het van groot belang dat al mijn medewerkers hun functie kunnen uitoefenen in een omgeving waarbinnen iedereen gerespecteerd wordt zoals hij of zij is. Zoals mijn voorganger Jo Vandeurzen het zei: we moeten het verschil een kracht laten zijn.”

Meer info

Contact

press@just.fgov.be