Vanaf 1 september worden de inkomensgrenzen om aanspraak te kunnen maken op volledige of gedeeltelijke gratis juridische tweedelijnsbijstand (pro Deo) en rechtsbijstand geïndexeerd. Door de stijging van de inkomensgrenzen zullen meer mensen een beroep kunnen doen op deze diensten.

Vanaf 1/9/2018

 • Volledig gratis juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand:
  • Alleenstaanden met een maandelijks netto-bestaansinkomen* lager dan 1011 euro (voorheen 994 euro)
  • Gehuwden, samenwonenenden of alleenstaanden met een persoon te laste met een gezamenlijk maandelijks netto-bestaansinkomen* lager dan 1298 euro (voorheen 1276 euro)
 • Gedeeltelijk gratis juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand:
  • Alleenstaanden met een maandelijks netto-bestaansinkomen* tussen 1011 en 1298 euro (voorheen 994 en 1296 euro)
  • Gehuwden, samenwonenenden of alleenstaanden met een persoon te laste met een gezamenlijk maandelijks netto-bestaansinkomen* tussen 1298 en 1583 euro (voorheen tussen 1276 en 1556 euro)

* Gaat ruimer dan enkel inkomsten, spelen ook mee: inkomsten uit (on)roerende goederen, spaargeld of verzekeringen op juridische bijstand …

Meer info

 • Meer info over rechtshulp en de toegang tot justitie vindt u in onze brochure of op deze website.
 • De aankondiging van deze indexering vindt u ook terug in het Belgisch Staatsblad.
 • Details van de inkomensgrenzen vindt u op advocaat.be.