De digitale bereikbaarheid van rechtbanken zit in de lift. Op veel plaatsen kunnen burgers, ondernemingen of hun advocaten al specifieke documenten (zoals conclusies of stukkenbundels) ‘neerleggen’ of uploaden in een gerechtelijk dossier. Begeleidende brieven sturen, kan voortaan ook digitaal naar alle burgerlijke rechtbanken van eerste aanleg en arbeidsrechtbanken.

Die laatste vernieuwing is mogelijk dankzij een nieuwe toepassing: inbox-inventaris. Dat systeem is een belangrijke stap richting een volledig en uniek digitaal gerechtelijk dossier. Een groot deel van die dossiers bestaat namelijk uit brieven, bijvoorbeeld wanneer een advocaat vraagt om een zittingsdatum te bepalen voor zijn of haar zaak.

Aantal digitale uploads naar hoven en rechtbanken (berekend begin december 2018)

 • In de laatste drie maanden zijn 59.666 documenten (conclusies, stukken of brieven) overgemaakt.
 • Op de druktste dagen worden er ruim boven de 1000 uploads per dag uitgevoerd.

Steeds meer rechtbanken

Digitaal neerleggen is mogelijk in:

 • de hoven van beroep, burgerlijk (incl. familie) en correctioneel (incl. jeugdbescherming)
 • de arbeidshoven
 • de ondernemingsrechtbanken
 • de vredegerechten
 • de politierechtbanken op burgerlijk niveau
 • de rechtbanken van eerste aanleg, secties burgerlijk, familie- en jeugdrechtbank
 • de arbeidsrechtbanken

Voorlopig is digitaal neerleggen nog niet mogelijk in:

 • de politierechtbanken op strafgebied
 • de rechtbanken van eerste aanleg, correctioneel (incl. strafuitvoeringsrechtbanken) en jeugdbescherming
 • het Hof van Cassatie

Voordelen

 • U bent niet afhankelijk van een faxtoestel, een postbode of fysieke drager zoals een DVD, maar kan van thuis uit documenten digitaal uploaden.
 • U krijgt meteen een ontvangstbewijs van de stukken die u toevoegde aan het dossier.
 • U bent niet gebonden aan de openingsuren van de griffie, u legt documenten neer wanneer u wil.
 • Griffies hebben minder opzoekwerk om de documenten in het juiste gerechtsdossier te voegen en moeten documenten niet langer manueel afstempelen dankzij automatische ontvangstbewijzen via mail.
 • Magistraten kunnen vanop afstand de stukken raadplegen.
 • Een grote slokop van budget binnen de dagelijkse werking van de Rechterlijke Orde zijn portokosten. Momenteel kost dat meer dan 18 miljoen euro. Door de digitale neerlegging kunnen we die portokosten sterk verminderen.
 • Een beveiligde toegang op basis van eID of advocatenkaart.

Meer info

Contact

 • E-Deposit voor burgers: 02 542 78 60
 • DPA-deposit voor advocaten: