De invoering van een nieuwe loopbaan voor het gerechtspersoneel is het logische gevolg van de afschaffing van de vorige loopbaan. Het wetsontwerp dat de nieuwe loopbaan regelt werd vorige week vrijdag goedgekeurd op de ministerraad. Het wetsontwerp heeft op de eerste plaats tot doel ongelijkheden weg te werken en bepalingen op te nemen in het voordeel van het personeel.

“Het gerechtspersoneel vroeg om hetzelfde statuut als het nieuwe statuut dat werd uitgetekend voor alle federale ambtenaren door Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert. Om een nieuw statuut voor het gerechtspersoneel echter mogelijk te maken is een wetswijziging van het gerechtelijk wetboek noodzakelijk. Vooraleer de nodige wetswijziging voorbereid kon worden, om ook het gerechtspersoneel op dit statuut te laten aansluiten, moest het nieuwe statuut van Staatssecretaris Bogaert dan ook volledig worden goedgekeurd.  Dit is de afgelopen weken gebeurd, en vandaag werden de wetsontwerpen dan ook goedgekeurd”, aldus Annemie Turtelboom.

Nieuw ambtenarenstatuut

Dankzij het nieuwe statuut zal men evolueren naar een loopbaan waarbij het loon verbonden wordt aan de evaluaties. Het wordt dus veel meer een loon naar werken. Anciënniteit en het slagen op bepaalde testen zal daardoor minder zwaar doorwegen, maar wordt vervangen door ervaring en de geleverde prestaties.

Concreet

  • Evaluatie wordt belangrijker

De overgang naar een hogere weddeschaal wordt verbonden aan de evaluaties. Personeelsleden die een aantal keren een positieve evaluatie krijgen, kunnen overgaan naar een hogere weddeschaal in hun graad of klasse.

  • Snellere bevordering

Wanneer iemand in een aantal evaluaties na elkaar “uitzonderlijk” goed scoort, kan hij sneller stijgen op de ladder.

  • Geldelijke loopbaan voor de contractuelen

Voortaan zullen ook contractuelen kunnen overgaan naar een hogere weddeschaal wanneer zij positief geëvalueerd worden. Tot vandaag was dat niet het geval

Conclusie

Aangezien de justitiehervorming is goedgekeurd en volgend jaar in voege treedt, is dit het geschikte moment om ook het statuut van het gerechtspersoneel te veranderen en aan de ambtenaren van Justitie hetzelfde statuut te geven als alle andere federale ambtenaren. Het zou een negatief signaal zijn om enkel voor het gerechtspersoneel een uitzondering te maken.

Meer informatie

Margaux Donckier

Woordvoerster Annemie Turtelboom

0478 32 47 97| margaux.donckier@just.fgov.be