Slachtoffers van terrorisme weten niet altijd welke financiële steun ze kunnen krijgen en wie hen kan helpen. Om hun vragen beter te beantwoorden, organiseerde de federale overheid in 2018 een reeks ontmoetingsdagen met deskundigen uit de private en publieke sector. 185 slachtoffers gingen in op dat aanbod.

Van mei tot september 2018 vonden acht ontmoetingsdagen plaats in de Residence Palace te Brussel. Slachtoffers konden er hun vragen voorleggen aan deskundigen en vertegenwoordigers die werken aan het financieel luik van hun dossier. Meer dan 1000 slachtoffers ontvingen een uitnodiging. De federale overheid richtte zich zowel tot alle slachtoffers van aanslagen in België als tot Belgische burgers die in het buitenland slachtoffer werden van terreur.

Uitgebreide samenwerking

Alle deelnemers konden langskomen op individuele afspraak. Als ze dat wensten, konden ze zich laten begeleiden door familieleden of andere vertrouwenspersonen naar keuze. Bij aankomst werden de deelnemers kort verwelkomd en wegwijs gemaakt door medewerkers van slachtofferhulp en/of slachtofferonthaal. Daarna konden ze langsgaan bij de verschillende panels. Zowel de Commissie Financiële hulp aan slachtoffers, de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst, de cel Burgerslachtoffers en de verzekeringssector vaardigden vertegenwoordigers af. Vooraf bereidden de experten elke afspraak uitgebreid voor om zoveel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden. De gesprekken duurden gemiddeld anderhalf uur voor elke betrokkene.

Positief onthaald

Uit die gesprekken bleek duidelijk dat de meeste deelnemers de ontmoetingen met deskundigen erg op prijs stelden. Velen onder hen zaten nog met vragen, bijvoorbeeld over de stand van zaken in hun verzekeringsdossier of wat het statuut van nationale solidariteit precies omvat. Ook de vraag of ze recht hebben op financiële hulp van de overheid kwam vaak terug.

Voor de meeste slachtoffers bleken de ontmoetingsdagen zinvol omdat vragen stellen in een echt gesprek vaak beter vlot dan per mail of telefonisch. Minstens even waardevol was dat ze dankzij dit initiatief alle betrokken diensten in één keer konden spreken. Slachtoffers die niet deelnamen, lieten meestal weten dat zij geen bijkomende vragen hadden of dat ze om praktische redenen verhinderd waren. Ook de deskundigen erkenden de meerwaarde van hun ontmoetingen, al waren de gesprekken soms intens en kent niet elke vraag een eenvoudig antwoord.

Engagement

De federale overheid verbindt er zich toe om, samen met de andere betrokken sectoren, het aanbod voor slachtoffers verder uit te werken en hen blijvend steun te bieden.

Enkele cijfers

  • Er waren 8 ontmoetingsdata (van 22 mei tot 10 september 2018).
  • 1018 slachtoffers zijn uitgenodigd om deel te nemen.
  • 967 slachtoffers waren betrokken bij de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016.
  • 185 slachtoffers namen deel aan de ontmoetingsdagen.
  • Meer dan 30 deskundigen uit de private en publieke sector werkten mee aan dit event.

Deelnemende partners

Federale overheid

Verzekeringssector

Slachtofferzorg