Illustratie puzzelstukken passen in elkaar

Sinds 21 juni 2021 hebben verkeersovertreders onmiddellijk toegang tot een kopie van hun proces-verbaal en hun boete via de website www.verkeersboetes.be. Overtreders dienen zich simpelweg in te loggen met een digitale sleutel zoals eID of itsme. Zo bouwen we verder aan een volledig digitaal dossier dat toegankelijk is voor de overtreder en alle andere betrokken partijen. 

Sinds de lancering heeft het project Crossborder als hoofddoel om de volledige keten van verkeersboetes – van het vaststellen van de overtreding tot het betalen of betwisten van de boete – te digitaliseren. Zo kunnen burgers hun verkeersboetes al digitaal ontvangen in hun e-Box. Ook kunnen hun verkeersboetes volledig digitaal afhandelen op onze website www.verkeersboetes.be. De bemoedigende resultaten van Crossborder lieten toe om het project verder uit te rollen voor andere boetes, zoals strafrechtelijke boetes en coronaboetes. Met het digitale dossier voor de burger neemt Justitie een volgende stap in haar digitalisering. 

Digitale en snellere toegang tot het dossier

Overtreders moeten niet langer het contactcenter bellen om een kopie van het proces-verbaal te ontvangen. Zij hebben voortaan onmiddellijk toegang tot de kopie van hun pv en boete via de website www.verkeersboetes.be.

Die vooruitgang is het begin van een omvangrijke digitalisering die het mogelijk zal maken om:

  • documenten veilig en efficiënt te archiveren;
  • de informatie-uitwisseling te versnellen;
  • de toegang tot de informatie voor elke betrokken partij te optimaliseren;
  • het papierverbruik te verminderen.

Een van de langetermijndoelstellingen is om het gebruik van papieren documenten tot een minimum te beperken met het oog op een grotere efficiëntie. Dit maakt eveneens deel uit van ons duurzaamheidsbeleid. 

Herziene website met digitale oplossingen 

Wanneer overtreders zich inloggen met een digitale sleutel (eID of itsme) op www.verkeersboetes.be, hebben ze toegang tot verschillende digitale functionaliteiten om hun verkeersboetes te raadplegen of af te handelen. Zo kunnen overtreders bijvoorbeeld volledig online betwisten en digitale bijlagen toevoegen aan hun betwisting. Bovendien kunnen ze een overzicht opvragen van alle verkeersboetes die de afgelopen 36 maanden gekoppeld werden aan hun rijksregisternummer.
In het verleden had men geen toegang meer tot het dossier nadat men de boete betaald had. Nu kunnen overtreders de voortgang van hun dossier ook na betaling opvragen via het tabblad ‘Geschiedenis’. Zo kunnen ze bijvoorbeeld controleren of justitie hun papieren betwistingsformulier goed heeft ontvangen. 

Vincent Van Quickenborne, vice-eerste minister en minister van Justitie

Op de website vww.verkeersboetes.be kunnen overtreders voortaan ook online een kopie van hun proces-verbaal en hun boete raadplegen. Deze nieuwe stap in de digitalisering van Justitie maakt deel uit van de vereenvoudigingen die wij willen doorvoeren om de administratieve procedures voor de gebruikers te vergemakkelijken.