Hoge Raad voor de Justitie

www.hrj.be/nl/index.htm

Algemene Raad van de Partners van de Rechterlijke Orde

Johan Van de Winkel
Secretaris
T 02 542 65 96
johan.vandewinkel@just.fgov.be

OCAD (Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse)

Sofie Decoster
Communicatie
T 02 238 56 60
M 0477 992 640
communication@ocamocad.fgov.be