Hoge Raad voor de Justitie

www.hrj.be/nl/index.htm

Algemene Raad van de Partners van de Rechterlijke Orde

Johan Van de Winkel
Secretaris
T 02 542 65 96
johan.vandewinkel@just.fgov.be

OCAD (Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse)

Communicatie
T 02 238 56 60

Sofie Decoster
M 0477 992 640

Roby Guns
M 0498 83 40 48

communication@cuta.be