De commissie kan een billijke hulp toekennen, maar garandeert geen volledige schadevergoeding. De wet bepaalt een aantal voorwaarden.

Daad gepleegd in België

De opzettelijke gewelddaad moet in België gepleegd zijn.

Opzettelijke gewelddaden die in het buitenland zijn gepleegd en waarvan (onder meer) een militair of een politieambtenaar in dienst het slachtoffer is, worden volgens de wet gelijkgesteld met een in België gepleegde gewelddaad.

Meer info in de rubriek In het buitenland.

Strafrechtelijke procedure

Om een aanvraag voor een hoofdhulp te kunnen indienen, moet het resultaat van het politieonderzoek of van de strafrechtspleging bekend zijn.

Er zijn twee mogelijkheden:

  • als de dader bekend is, kan de hulp worden toegekend na een in kracht van gewijsde gegane beslissing tot veroordeling van de dader;
  • als de dader onbekend blijft, kan de hulp worden toegekend na de beslissing tot seponering van de zaak of zodra een jaar verstreken is sinds de burgerlijke partijstelling.

Aanvraag indienen voor deadline

U moet als slachtoffer uw aanvraag voor een hoofdhulp indienen binnen de drie jaar vanaf de bekendmaking van de definitieve gerechtelijke uitspraak. Dezelfde termijn geldt bij een beslissing tot seponering als de dader of daders onbekend zijn. 

Dader bekend

Als de dader bekend is, moet u als aanvrager proberen een schadevergoeding te krijgen.

Er is een bewijs nodig dat:

  • u zich burgerlijke partij heeft gesteld;
  • u een vordering voor een burgerlijke rechtbank hebt ingesteld;
  • of dat u eventueel bent overgegaan tot een rechtstreekse dagvaarding.

Subsidiaire tegemoetkoming

De tegemoetkoming van de staat is subsidiair. Dat betekent dat u als aanvrager geen andere mogelijkheden mag hebben om een afdoende vergoeding van uw schade te verkrijgen.

De Commissie Financiële Hulp houdt rekening met:

  • de solvabiliteit en de eventuele afbetalingen van de agressor;
  • de tussenkomst van het ziekenfonds;
  • de tussenkomst van verschillende mogelijke verzekeringen (werkongevallenverzekering, familiale verzekering, levensverzekering, rechtsbijstandsverzekering, ...).