Als u het slachtoffer bent van terroristische feiten kunt u een aanvraag voor financiële hulp indienen onder de volgende voorwaarden:

Bepaalde voorwaarden bij die aanvraag werden versoepeld of zelfs geschrapt:

 • er is geen rechterlijke beslissing vereist,
 • u moet niet vooraf een klacht hebben ingediend of zich burgerlijke partij hebben gesteld.

De Commissie voor financiële hulp houdt evenwel rekening met:

 • de solvabiliteit en de eventuele afbetalingen van de daders van de feiten;
 • de tegemoetkoming van het ziekenfonds en de verzekeraar.

De commissie kan een billijke hulp toekennen, maar garandeert geen volledige schadeloosstelling.

Dien uw aanvraag voor financiële hulp (formulier en bewijsstukken) in bij de Commissie:

per aangetekende brief via de post
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders, Afdeling Terrorisme
Waterloolaan 115
1000 Brussel

of geef je aanvraag af op het secretariaat van de commissie
FOD Justitie
Eversstraat 2-8
1000 Brussel

via e-mail (bijgevoegde stukken voegt u uitsluitend toe in pdf-formaat)
terrorvictims@just.fgov.be

 • Om financiële hulp van de commissie aan te vragen, moet u een formulier invullen.
 • U kunt dat formulier hieronder downloaden.
 • Bij dat ingevulde formulier voegt u bewijsstukken die noodzakelijk zijn voor de analyse van de aanvraag.

U kunt de formulieren en bewijsstukken (en vertalingen van de stukken) uitsluitend indienen in het Nederlands, het Frans, het Engels of het Duits.

Uw aanvraag voor financiële hulp leidt automatisch (u moet dus zelf niks extra ondernemen) tot een aanvraag voor toekenning van het statuut van nationale solidariteit. Dit is een specifiek statuut voor slachtoffers van terrorisme.

Formulieren voor slachtoffers van terrorisme

Welke bewijsstukken voegt u bij uw aanvraag?

 • Medische verslagen en deskundigenverslagen waarin de gevolgen van de feiten worden omschreven (ook de blijvende gevolgen).
 • Een kopie van uw identiteitskaart en/of van uw paspoort.
 • Een kopie van uw politieverhoor en/of gedetailleerd feitenrelaas (bv. waar u zich precies bevond op het moment van de terreurdaad).
 • Bewijzen van medische kosten, met al verkregen terugbetalingen.Bewijzen van begrafeniskosten, met al ontvangen terugbetalingen in geval van overlijden.
 • Een omschrijving van uw gezinssamenstelling.
 • Kopieën van uw verzekeringscontracten en gedetailleerde informatie over de tegemoetkoming van de verzekeringen of eventueel officiële documenten die de weigering van tegemoetkoming verantwoorden.
 • Bewijzen van uw inkomensverlies.
 • Een kopie van de bewijzen van materiële kosten, procedure- en advocatenkosten die voor uw rekenig blijven.