Vraag het uittreksel aan bij uw gemeente

 • Als u in België woont of verblijft.
 • Ongeacht of u het uittreksel in België of het buitenland wil gebruiken.
 • Raadpleeg de website van uw gemeente voor alle details over de aanvraag.

Aanvraagformulier

U moet het uittreksel voorleggen aan een derde (bv. uw huidige of toekomstige werkgever, de club of vereniging waarvan u lid bent enz.) en u:

Maak dan bij voorkeur gebruik van  het typeformulier voor het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister (DOCX, 26.5 KB).

 • Dit formulier laat u invullen door de werkgever, organisatie, vereniging enz. aan wie u het uittreksel moet afgeven.
 • Leg het ingevulde formulier nadien voor aan het gemeentebestuur van uw woon- of verblijfplaats.

Vraag het uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister

 • Als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België.
 • Gerechtelijke overheden, gelet op de toepassing CJCS.
 • Gemachtigde administratieve instanties (art.593 en 594 Wetboek van strafvordering, KB 19.7.2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister)
 • Rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s, …): een persoon gemachtigd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen kan het uittreksel aanvragen.
 • Diplomaten.

Hoe aanvragen?

Per brief of e-mail

FOD Justitie
Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
E-mail: strafregister@just.fgov.be

Vermeld op uw aanvraag:

 • uw naam en voornaam
 • uw adres
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw handtekening
 • de reden van uw aanvraag

Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij.

Persoonlijk aanmelden aan het loket van de dienst Centraal Strafregister

Waterloolaan 80
1000 Brussel
(open van 9u00 tot 11u30 en van 14u00 tot 15u30)

Drie modellen van uittreksels

Afhankelijk van de reden, wordt een verschillend model van uittreksel afgeleverd.

Meer info