Voor meer informatie over de stand van zaken in Brexit, kan u de federale portaalsite over Brexit raadplegen.

Voor vragen rond Brexit op het vlak van justitie, kan u een mail sturen naar info-brexit@just.fgov.be.