Als u een kind adopteert, wordt u de wettelijke ouder van dat kind: het kind krijgt uw naam, het zal van u erven, u bent verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind, … Kortom: u krijgt dezelfde rechten en plichten als natuurlijke ouders.

Om een kind te adopteren, moet u aan de voorwaarden voldoen.

De FOD Justitie (Federale Centrale Autoriteit) is bevoegd voor het erkennen van buitenlandse adopties.

Alle info kunt u ook terugvinden in de brochure Interlandelijke adoptie.