In België kunnen zowel alleenstaanden als gehuwden en samenwonenden een kind adopteren. Ook personen van hetzelfde geslacht mogen adopteren.

Elke adoptie moet verder voldoen aan een aantal voorwaarden, en moet in het hoger belang van het kind zijn. 

Uw leeftijd

  • U bent minstens 25 jaar
  • U bent minstens 15 jaar ouder dan het kind dat u adopteert

Voor stiefouderadopties

  • U bent minstens 18 jaar
  • U bent minstens 10 jaar ouder dan het kind dat u adopteert

U doorloopt de procedure

(Zie procedure binnenlandse adoptie of buitenlandse adoptie)

U hebt de toestemming voor de adoptie

  • Het adoptiekind ouder dan 12 jaar moet zelf instemmen met zijn adoptie
  • De biologische ouders kunnen pas na de geboorte van hun kind de toestemming geven
  • Als u, of uw partner of het adoptiekind getrouwd is of samenwoont, moet deze partner akkoord gaan met de voorgenomen adoptie