U bent hier

Adoptie

Als u een kind adopteert, wordt u de wettelijke ouder van dat kind: het kind krijgt uw naam, het zal van u erven, u bent verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind, … Kortom: u krijgt dezelfde rechten en plichten als natuurlijke ouders.

Om een kind te adopteren, moet u aan de voorwaarden voldoen.

De FOD Justitie (Federale Centrale Autoriteit) is bevoegd voor het erkennen en registreren van buitenlandse adopties.

Alle info kunt u ook terugvinden in de brochure Interlandelijke adoptie.

Contacteer ons

Press

Pers

press@just.fgov.be
  • Edward Landtsheere
    (NL)

  • Christine-Laura Kouassi
    (FR)