• Bewijs van onherstelbare ontwrichting door alle wettelijke middelen: de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting op grond van artikel 229, § 1 B.W. wordt ingeleid bij dagvaarding.
  • Bewijs van onherstelbare ontwrichting door feitelijke scheiding > 6 maanden – gezamenlijke vordering: de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting op grond van artikel 229, § 2 B.W. wordt ingeleid bij verzoekschrift ondertekend door beide echtgenoten of door ten minste één advocaat of notaris.
  • Bewijs van onherstelbare ontwrichting door feitelijke scheiding > 1 jaar – eenzijdige vordering: de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting op grond van artikel 229, § 3 B.W. wordt ingeleid bij verzoekschrift.

Meer informatie: zie artikel 1254 Ger.W.