• Bewijs van onherstelbare ontwrichting door alle wettelijke middelen: de echtscheiding wordt onmiddellijk uitgesproken wanneer de rechter aan de hand van het voorgelegde bewijs vaststelt dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is.
  • Bewijs van onherstelbare ontwrichting door feitelijke scheiding > 6 maanden – gezamenlijke vordering: de echtscheiding wordt uitgesproken als de rechter vaststelt dat de partijen meer dan zes maanden feitelijk gescheiden zijn. Als de partijen minder dan zes maanden feitelijk gescheiden zijn, stelt de rechter een nieuwe zitting vast.
  • Bewijs van onherstelbare ontwrichting door feitelijke scheiding > 1 jaar – eenzijdige vordering: de echtscheiding wordt uitgesproken als de rechter vaststelt dat de partijen meer dan één jaar feitelijk gescheiden zijn. Als de partijen minder dan één jaar feitelijk gescheiden zijn, stelt de rechter een nieuwe zitting vast.

Meer informatie: zie artikel 1255 Ger.W.