• Bewijs van onherstelbare ontwrichting door alle wettelijke middelen: de rechter spreekt de echtscheiding onmiddellijk uit wanneer hij aan de hand van het voorgelegde bewijs vaststelt dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is.
  • Bewijs van onherstelbare ontwrichting door feitelijke scheiding > 6 maanden – gezamenlijke vordering: de rechter spreekt de echtscheiding uit als hij vaststelt dat de partijen meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden zijn. Als de partijen minder dan 6 maanden feitelijk gescheiden zijn, stelt de rechter een nieuwe zitting vast.
  • Bewijs van onherstelbare ontwrichting door feitelijke scheiding > 1 jaar – eenzijdige vordering: de rechter spreekt de echtscheiding uit als de rechter vaststelt dat de partijen meer dan 1 jaar feitelijk gescheiden zijn. Als de partijen minder dan  jaar feitelijk gescheiden zijn, stelt de rechter een nieuwe zitting vast.

Meer informatie

Artikel 1255 Ger.W.