De rechter kan u alle titels (bijvoorbeeld adellijke titels of eretitels), graden (militaire graden), openbare ambten, bedieningen en betrekkingen (bijvoorbeeld ambt van notaris, voogd) die u op het moment van de veroordeling hebt, ontnemen.

In een aantal gevallen is de rechter wettelijk verplicht om de afzetting uit te spreken.