Als u het slachtoffer bent van terroristische feiten kunt u een aanvraag voor financiële hulp indienen onder de volgende voorwaarden:

Bepaalde voorwaarden bij die aanvraag werden versoepeld of zelfs geschrapt:

  • er is geen rechterlijke beslissing vereist,
  • u moet niet vooraf een klacht hebben ingediend of zich burgerlijke partij hebben gesteld.

De Commissie voor financiële hulp houdt evenwel rekening met:

  • de solvabiliteit en de eventuele afbetalingen van de daders van de feiten;
  • de tegemoetkoming van het ziekenfonds en de verzekeraar.

De commissie kan een billijke hulp toekennen, maar garandeert geen volledige schadeloosstelling.