Deze derde Middag van het Recht van dit seizoen werd gemodereerd door Jean-Christophe Boulet, adviseur binnen het DG Wetgeving, en had als thema 'De hervorming van het Burgerlijk Wetboek. Hoe orde brengen in het verbintenissenrecht?'.

Prof. dr. Sophie Stijns, prof Verbintenissenrecht aan de KULeuven en covoorzitter van de Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht, presenteerde haar diagnose van het Burgerlijk Wetboek, en in het bijzonder van het verbintenissenrecht. Het Burgerlijk Wetboek biedt op vandaag geen juist beeld van het huidig verbintenissenrecht. Ze schetste hoe het voorstel van de Commissie komaf wil maken met deze problemen. Ook ging ze wat dieper in op de concrete gevolgen van de voorgestelde aanpassingen en vernieuwingen, waarbij ze zich toespitste op de gevolgen van het contract tussen partijen.

De tweede spreker op deze Middag, prof. dr. Britt Weyts, die onder meer verbintenissen- en verzekeringsrecht doceert aan de UAntwerpen, en die geen deel uitmaakte van de Commissie, ging verder in op die diagnose. Zij bevestigde deze grotendeels, maar plaatste ook enkele kritische kanttekeningen. Over de voorgestelde oplossingen en vernieuwingen was ze overwegend positief. Ook zij ging wat dieper in op de impact ervan, meerbepaald in de fase voor en tijdens de totstandkoming van het contract.

Concluderend kunnen we stellen dat het voorstel tot hervorming van het verbintenissenrecht eerder een evolutie is, dan een echte revolutie. Hoewel een aantal nieuwe concepten in ons verbintenissenrecht zouden worden ingevoerd, zoals de imprevisieleer, wil dit voorstel vooral de rechtszekerheid verhogen door het verankeren van bestaande rechtspraak, het verduidelijken en vereenvoudigen van de bestaande wettekst, en het opvullen van lacunes daarin. De hoop wordt uitgesproken dat dit voorstel tijdens de volgende legislatuur wet wordt.