Programma

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens speelt een fundamentele rol en heeft een echte vooruitgang toegelaten in de bescherming van de rechten van de mens in Europa. Het Hof herinnert ons vaak in zijn uitspraken dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens een levend instrument is dat moet worden geïnterpreteerd rekening houdend met de huidige omstandigheden.

Deze dynamische, evoluerende en progressieve interpretatie draagt zeker bij tot de verdere ontwikkeling van de mensenrechten en verzekert zo hun effectiviteit ten aanzien van maatschappelijke veranderingen.

Hoewel de uitvoerders van het Verdrag door een evolutieve interpretatie geen rechten uit het Verdrag kunnen afleiden die er niet sinds het begin instaan, heeft de extensieve interpretatie door het Hof toch geleid tot een belangrijke uitbreiding van zowel de toepassing van de rechten als van de inhoud en de reikwijdte ervan. Er kunnen vraagtekens worden geplaats bij het redelijk en constructief karakter van deze interpretaties van het Verdrag door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Sprekers

  • Sébastien Van Drooghenbroeck, professor en decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universitaire Faculteiten St Louis
  • Pierre d'Argent, professor aan de faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologie UCL, advocaat bij de balie te Brussel, Geassocieerd lid van het Instituut voor Internationaal Recht

Moderator

  • Isabelle Niedlispacher, jurist, FOD Justitie, directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele rechten en Vrijheden, dienst Rechten van de mens

De lezingen waren in het Frans.

 Klik hier voor de presentatie van Sébastien Van Drooghenbroeck. (PDF, 92.8 KB)