Wat is het CBB

Het CBB staat voor het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest.

Dit is een digitale databank die alle hierboven vermelde berichten centraliseert en toegankelijk is voor bepaalde personen, zoals bepaald in de wet. De databank werd opgericht in 2011.

Beheers- en toezichtscomité

Bij het ‘bestand van berichten’ werd ook het Beheers- en toezichtscomité opgericht.

De opdrachten van dat comité zijn onder meer:

  • toezien of het ‘bestand van berichten’ doeltreffend en veilig functioneert;
  • op eigen initiatief of op vraag advies geven.

Werking van het Comité: aanvraag tot tussenkomst of advies

Elke burger kan het Beheers- en toezichtscomité schriftelijk contacteren om:

  1. het BTC in te lichten over feiten of toestanden die eventueel een optreden vereisen van het comité;
  2. voorstellen te doen m.b.t. het beheer en/of de werking van het Centraal bestand van berichten.

Op uw verzoek zal het comité een advies geven over de correcte werking van het Centraal bestand van berichten. Het Beheers- en toezichtscomité zal de identiteit van de ‘verzoeker’ niet bekend maken, tenzij deze er uitdrukkelijk mee instemt. Dat geldt evengoed voor de manier waarop de informatie werd verzameld.

Om deze dienstverlening in alle transparantie te organiseren, heeft het Comité een procedure en een standaardformulier uitgewerkt.
Het Comité behandelt geen aanvragen tot registratie, wijziging of schrapping van berichten die in het CBB zijn opgenomen.  

Het comité communiceert aan de verzoeker die gegevens die het nuttig acht.

Wij maken een uitdrukkelijke uitzondering voor alle klachten of vragen met betrekking tot de toepassing van de Europese Verordening inzake Gegevensbescherming. Voor de toepassing van uw ‘rechten als betrokkene’ moet u zich rechtstreeks richten tot de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Deze is door de wetgever aangeduid als de Verwerkingsverantwoordelijke. Dat betekent dat zij de noodzakelijke maatregelen moeten nemen om uw persoonsgegevens en uw privacy te beschermen.

Contact

Centraal bestand van berichten

Lokaal 735 (Bordet A)
Waterloolaan 115
1000 Brussel

info@btcgs.onmicrosoft.com

Publicaties

Nuttige links