Stuur uw aanvragen voor financiële hulp (formulier en bewijsstukken) in tweevoud:

per aangetekende brief via de post
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders
Waterloolaan 115
1000 Brussel

of geef ze af op het secretariaat van de commissie
FOD Justitie
Eversstraat 2-8
1000 Brussel

Formulieren voor slachtoffers van gewelddaden en occasionele redders

Voeg bij uw verzoek deze bewijsstukken

Noodhulp

 • kopie van de klacht (pv)
 • medische stukken en bewijsstukken van medische kosten
 • bewijsstukken van de begrafeniskosten                  

Hoofdhulp

 • kopie van de beslissing tot sepot of van de beschikking
 • kopie van de vonnissen of arresten
 • medische stukken en bewijsstukken van medische kosten
 • bewijsstukken van de materiële kosten en van de procedurekosten
 • bewijsstukken van een inkomensverlies
 • bewijsstukken voor de leerproblemen
 • bewijsstukken van de schadeloosstellingen door de dader van de feiten
 • bewijsstukken van de tegemoetkomingen van de verzekeringen
 • kopie van de verzekeringsovereenkomst