We spreken van corruptie als iemand in een machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst.  Corruptie is een probleem dat in alle landen voorkomt.