De Belgische nationaliteit is de band die u als persoon bindt met de Belgische staat en die uw rechten en plichten bepaalt.

Er zijn 3 manieren om Belg te worden via verzoek:

  1. Verkrijging: u bent minstens 18 jaar en moet een verklaring tot verkrijging afleggen
  2. Naturalisatie: dit is een buitengewone gunstmaatregel die wordt verleend aan personen die minstens 18 jaar of ontvoogd zijn en die een naturalisatieaanvraag aan de Kamer van volksvertegenwoordigers hebben gericht
  3. Toekenning: u bent jonger dan 18 jaar en voldoet aan de voorwaarden waardoor uw ouders een verklaring tot toekenning voor u kunnen afleggen